ประโยชน์ของปูนไลม์

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • ปูนไลม์ในอุตสาหกรรม

   

  ปูนไลม์เป็นสารเคมีพื้นฐานที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก, แร่อโลหะ, กระดาษ, พลาสติก, ไฟเบอร์กลาสและวัสดุก่อสร้าง

 • เหล็ก และเหล็กกล้า

   

  แร่หินปูนและปูนไลม์ เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า

 • เหมืองแร่

   

  ผลิตภัณฑ์ที่มาจากปูนไลม์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการทำเหมือง กระบวนการถลุงและการสกัดแร่อโลหะ เช่น ทอง, ทองแดง, อลูมิเนียม, สังกะสี, นิกเกิล, ยูเรเนียม, แร่ธาตุที่หายาก และอื่นๆ

  รูปภาพอ้างอิงจาก wikimedia

 • แร่สังเคราะห์ PCC

   

  ปูนไลม์มีบทบาทสำคัญในการผลิตแร่สังเคราะห์ (PCC) ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเช่นกระดาษ, พลาสติก, และอื่นๆ

 • กระดาษ

   

  ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์มีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษที่ทันสมัยในปัจจุบัน

 • ไฟเบอร์กลาสชนิดพิเศษ

   

  ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุทางวิศวกรรมที่ทันสมัย เช่น ใยแก้ว (ไฟเบอร์กลาส) สำหรับทำใบพัดกังหันลม ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าจากทรัพยากรหมุนเวียน

 • วัตถุดิบในการก่อสร้าง

   

  ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์, ปูนฉาบ, บล็อกคอนกรีตมวลเบา, เหล็ก, แก้ว, และอื่นๆ

 • 01
 • 02
 • 03
 • ปูนไลม์ในเกษตรกรรม

   

  ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกนำมาใช้ในเกษตรกรรม เช่น ส่วนผสมอาหารสัตว์, การปรับปรุงดิน และ การบำบัดน้ำ

  รูปภาพอ้างอิงจาก wikimedia

 • อาหารสัตว์

   

  ปูนไลม์ถูกใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มต่างๆ เนื่องจากเป็นแหล่งสำคัญของแคลเซียมในอาหาร

 • ฟาร์มกุ้ง

   

  ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการจัดเตรียมสถานที่ และปรับสภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงกุ้ง

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • ปูนไลม์ในสิ่งแวดล้อม

   

  ปูนไลม์เป็นสารเคมีสำคัญที่ถูกใช้งานอย่างหลากหลาย ในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ในการบำบัดน้ำประปา, น้ำเสีย หรือของเสียในอุตสาหกรรม, ขยะในครัวเรือน และใช้ในกระบวนการบำบัดมลพิษทางอากาศ

  รูปภาพอ้างอิงจาก wikimedia

 • การบำบัดน้ำเสีย

   

  ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์เป็นสารเคมีหลักในการบำบัดน้ำเสีย

 • การกลั่นน้ำ

   

  ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกใช้เป็นสารเคมีหลักในการผลิตน้ำประปา และการกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืด

 • การบำบัดก๊าซ

   

  ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกนำมาใช้เพื่อบำบัดก๊าซจากโรงไฟฟ้า และของเสียอื่นๆ จากโรงงาน

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • ปูนไลม์ในครัวเรือน

   

  ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกนำมาใช้ในกระบวนการต่างๆ โดยนำมาทำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำตาล, แก้ว, ขวด, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ

 • น้ำตาล

   

  ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกใช้ในการเตรียมน้ำเชื่อม และในกระบวนการกลั่นน้ำตาล

 • แก้ว ขวด กระจก

   

  ปูนไลม์เป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตแก้ว ขวด และกระจก

 • เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

   

  ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์มีส่วนในกระบวนการทำสแตนเลส และวัสดุเคลือบนิกเกิลที่ใช้ในการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน

 • พลาสติกชีวภาพ

   

  ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์มีบทบาทสำคัญในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ซึ่งถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน