ผลิตภัณฑ์และบริการ

กระบวนการผลิตปูนไลม์

 

เหมืองแร่ หรือ เหมือง

 

 

 

การผลิตปูนไลม์เกิดจากการสกัดหินเคมีจากเหมือง

 

 

 

Limestone

 

 

 

 

 

แร่หินปูนจะถูกนำไปผ่านความร้อนด้วย

กระบวนการเผาให้แตกตัวและเปลี่ยนสภาพเป็นปูนไลม์

 

 

 

Quick Lime

 

 

 

 

 

เมื่อนำปูนไลม์ไปผ่านกระบวนการไฮเดรชั่น

จะเปลี่ยนสภาพเป็นปูนไฮเดรทไลม์

 

 

 

Hydrated Lime

การใช้งานของปูนไลม์

 

 

ปูนไลม์มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย

 

 

 

คอนกรีตมวลเบา    
เกษตรกรรม
พลาสติกชีวภาพ  
ปูนซีเมนต์    
โรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล    
อาหารสัตว์    
ใยแก้ว    
การบำบัดก๊าซ
แก้ว ขวด กระจก    
โรงเผาขยะ    
เหล็ก และเหล็กกล้า  
ปูนฉาบ
แร่อโลหะ  
ปิโตรเคมี    
แร่โลหะ  
แร่สังเคราะห์ PCC    
เยื่อกระดาษและกระดาษ  
การก่อสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน
การปรับสภาพดิน  
น้ำตาล  
การบำบัดน้ำและปรับสภาพน้ำเสีย

 

 

การบริการ

 

 

เพราะเคมีแมนเชื่อว่าลูกค้าล้วนมีเอกลักษณ์และความต้องการที่แตกต่างกัน
เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อมอบการบริการที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

 

 

ระบบการขนส่ง

เคมีแมนตระหนักดีว่าการจัดการระบบการขนส่งที่เป็นมืออาชีพ
คือปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าของเรา

 

ที่เคมีแมน เราให้ความสำคัญกับระบบการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิผลประกอบกับความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการขนส่งที่ยาวนาน เราจึงสามารถจัดหาทางเลือกสำหรับการขนส่งที่เหมาะสมและน่าเชือถือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

 

 

การสนับสนุนด้านเทคนิค

 

เคมีแมนมีทีมสนับสนุนที่ยินดีทำงานร่วมกับลูกค้า

 

ทีมด้านเทคนิคของเคมีแมนประกอบด้วยวิศวกรที่มีทักษะความสามารถสูง และพร้อมให้คำแนะนำ ด้านเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเคมีแมน รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการและจัดเก็บสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง การบรรจุและขนถ่ายสินค้า รวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในสถานที่ของลูกค้าเอง