การดำเนินงาน

ประเทศไทย

 

  • ทับกวาง แก่งคอย พระพุทธบาท ระยอง

ต่างประเทศ

 

  • ออสเตรเลีย เวียดนาม สิงคโปร์

เดินหน้าสู่อนาคต

 

เคมีแมนมีเป้าหมายที่จะขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอื่นๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าตามที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับขนาดความต้องการของตลาด