ข่าว

 • วันเด็กแห่งชาติ 2557

  11 ม.ค. 2557

   

  บริษัท เคมีแมน จำกัด มอบเครื่องเขียนจำนวน 1,400 ชุด ให้แก่เด็กๆ

   

  อ่านต่อ

 • ธรรมะ เดลิเวอรี่ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

  20 ธ.ค. 2556

   

  บริษัท เคมีแมน จำกัด ได้นิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต แห่ง ธรรมะ เดลิเวอรี่ เพื่อบรรยายธรรมแก่พนักงานของบริษัทและประชาชนในชุมชน

   

  อ่านต่อ

 • International Lime Association (ILA) ประชุมประจำปี 2013 ที่กรุงเทพฯ

  4 ธ.ค. 2556

   

  บริษัท เคมีแมน จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2556

   

  อ่านต่อ

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

  13 ก.ย. 2556

   

  บริษัท เคมีแมน จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

   

  อ่านต่อ