ข่าว

วันเด็กแห่งชาติ 2557

 

11 ม.ค. 2557

 

 

 

ผู้แทนของบริษัท เคมีแมน จำกัด มอบเครื่องเขียนจำนวน 1,400 ชุด ให้แก่เด็กๆ ในชุมชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ