ข่าว

International Lime Association (ILA) ประชุมประจำปี 2013 ที่กรุงเทพฯ

 

4 ธ.ค. 2556

 

 

 

International Lime Association (ILA) จัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2556  บริษัท เคมีแมน จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำล่องเรือสำราญ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเกือบ 100 คนจากทั่วโลก และสมาชิก ILA ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เคมีแมน จำกัด ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี