ติดต่อเรา

เคมีแมน

 

 

 

บริษัท เคมีแมน จำกัด

 

195/11-12 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 10-11

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประเทศไทย

แผนที่

  • โทรศัพท์ +662 661-9734-8
  • โทรสาร +662 260-9176

Chememan Australia Pty Ltd

 

11 Sparks Road, Henderson WA 6166

  • โทรศัพท์ +61 8 9437 4800
  • โทรสาร +61 8 9437 4822
  • อีเมล

ติดต่อ

โอกาสร่วมงานกับเรา

 

 

 

ทีมเคมีแมน

 

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด
ของเคมีแมน

 

บุคลากรของบริษัทฯ ล้วนมุ่งมั่นทำงานด้วยใจ พร้อมทุ่มเทความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีมบนพื้นฐานของความเชื่อใจและมั่นใจซึ่งกันและกัน และการนำความถนัดและความสามารถที่หลากหลายของแต่ละบุคคลมาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและได้รับประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ เพราะเชื่อว่าบุคลากรคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน

 

เคมีแมนให้ความสำคัญกับบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและน่าทำงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับชั้นได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ในระยะยาว การขยายธุรกิจทั้งทางกว้างและทางลึก โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตปูนไลม์ชั้นนำของโลก ทำให้บริษัทฯ ยังคงต้องเดินหน้าสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม

 

 

สมัครงาน

แบบฟอร์มติดต่อฝ่ายขาย

กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มติดต่อสำนักงานใหญ่

กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้านล่าง