ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - ระดับหัวหน้างาน/แผนก (โรงงานแก่งคอย จ.สระบุรี)

สถานที่ปฏิบัติงาน:     โรงงานแก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
  • *** ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ***
  • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนองาน สามารถเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมได้
  • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มนุษยสัมพันธ์ดี และติดต่อประสานงานได้ดี
  • มีภาวะเป็นผู้นำ มีเหตุผล ละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต

 

สมัครตำแหน่งนี้