ร่วมงานกับเรา

หัวหน้างานจัดซื้อ (โรงงานแก่งคอย จ.สระบุรี)

สถานที่ปฏิบัติงาน:      โรงงานแก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขาบริหาร การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  • สามารถใชัคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป (MS.Office) ได้
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • สามารถจัดการงานเอกสารได้ดี

สมัครตำแหน่งนี้