ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท เคมีแมน จำกัด และบริษัทในเครือ